Inteligencija bez ambicije je poput ptice bez krila

Porez

Želite li se osloboditi posla oko poreza? Svaki porezni obveznik mora godišnje predati poreznu prijavu koja može biti vrlo opširna, ovisno o aktivnostima poreznog obveznika. Za točno ispunjavanje porezne prijave potrebno je stručno znanje. Kako bi porezna prijava bila prihvaćena potrebno je priložiti i odgovarajuće dokumente.

Oslobodite se složenih zadataka iz poreznog područja. Povjerite vašu poreznu prijavu SUMIC Versicherungen GmbH. On će Vam istu u potpunosti pripremiti za potpis.

Dajemo Vam podršku prilikom:

  • Izrade poreznih prijava
  • Provjera poreznog zaduženja
  • Podnošenja reklamacija, žalbi, prigovora
  Cijena
Porezna prijava
(bez nekretnina)
CHF 70.00
Porezna prijava
(sa nekretninama)
CHF 90.00
Kontrola poreznog zaduženja CHF 70.00
Prigovor poreznom uredu Prema troškovima / CHF 150.00 po satu
Preuzimanje dokumentacije Prema dogovoru i trošku